Ex-3
Luster
Paste Opaque
Margin
Screening
Instrukcja nakładania
Tabela wypalań
Cennik
Nori-vest
CZR

Nowe
Próbka
Promocja
luster scheme
ils1
ils2
ils3

NORITAKE SUPER PORCELAIN EX-3

Noritake Super Porcelain EX-3 to system porcelany dentystycznej na korony i mosty napalanej na metalu, zarówno na stopach szlachetnych, półszlachetnych, jak i nieszlachetnych. Z Noritake Super Porcelain EX-3 można wykonywać także bezmetalowe wklady onlay, inlay.

Podstawowe zalety Porcelany EX-3
1. Bardzo duża odporność na pęknięcia
Najczestszą przyczyną peknieć porcelany dentystycznej jest niedopasowanie współczynnika rozszerzalności termicznej pomiedzy stopem i porcelaną. Współczynnik ten dla danej ceramiki zmienia się w zależnosci od ilości cykli wypaleń, szybkości chłodzenia, wykonanego wcześniej lutowania, itd. Noritake Super Porcelain EX-3 zachowuje stabilność współczynnika rozszerzalności dla różnych procedur i tym samym ryzyko pęknięć jest minimalne nawet przy wykonywaniu mostów o długich przęsłach na metalach szlachetnych, półszlachetnych i nieszlachetnych. Współczynnik rozszerzalności termicznej dla Noritake Super Porcelain EX-3 wynosi 12.4 x10-61/K. Zatem zakres współczynnika dla stopu odpowiedniego dla EX-3 to 13.4 - 14.4 x10-61/K i takie stopy są zalecane.

2. Zabezpieczenie przed zielenieniem powodowanym przez obecność srebra
Efekt ten został zminimalizowany, zapewnia to zachowanie wlaściwych barw dla:
. napalania na stopach półszlachetnych zawierających srebro
. korzystania z pieca zanieczyszczonego srebrem
. napalania po lutowaniu nawet ze stopami złoto-pallad-srebro
Własciwość ta dotyczy nie tylko podstawowego proszku, ale składniki takie jak margin, stain, glaze również posiadają tę własność.

3. Idealny efekt fluorescencyjny
Noritake Super Porcelain EX-3 wyśmienicie oddaje efekt wystepujący w naturalnym uzebieniu. Zarówno Body jak i Translucent posiadają te własność, także w obecności srebra efekt fluoroscencyjny zostaje zachowany. ils14. Inne cechy
A. Szczególny nacisk położono na osiągnięcie naturalnych odcieni barw
. kolory sa ustalone zgodnie ze skalą Vita-Lumin
. odwzorowanie naturalnych barw nie zawiera zielonych odcieni
. nawet przy niedostatecznej przestrzeni dla zbudowania pelnej warstwy dentyny zachowany został naturalny odcień uzębienia.

B. Wyśmienita biokompatybilność i siła łączenia
. siła łączenia jest duża ze względu na malą ilosc tlenków
. linia metalu pojawia się jedynie w miejscu łączenia stopu z porcelana, polerowanie widocznej powierzchni stopu jest łatwe

C. Łatwość wykonania
. Nawet przy cyklu wypalania w celu nadania naturalnego połysku nie ma zapadania się brzegów siecznych, można uzyskać wyśmienity połysk
. Noritake Super Porcelain EX-3 ma wiekszą wytrzymałość na złamanie (111 MPa) - może byc polerowana z dużą łatwością
. barwy organicznych pigmentów nie przenikają do sąsiednich warstw, ustawienie struktury jest łatwe
. opaker nakłada sie łatwo nawet przy długich mostach
. wielkość ziaren porcelany jest dokładnie dobrana dla uzyskania najładniejszej budowy.

D. Szerokie zastosowanie
Noritake Super Porcelain EX-3 może być także używana w pracach bezmetalowych dla wkładów inlay, onlay i licówek.

Noritake Super Porcelain EX-3 stworzono w wyniku badań prowadzonych przez ostatnie dziesięciolecia. Dzięki idealnej czystości zastosowanych półproduktów i odpowiednio dobranej wielkości ziaren uzyskano porcelanę o wyjątkowych właściwosciach mechanicznych, pełnej gamie barw o wyjątkowej stabilności i pełnym zakresie przezierności.

Noritake Super Porcelain EX-3 jest uszeregowana według skali Vita-Lumin, w pełnej gamie odcieni.
W skład pelnego systemu wchodzą:
- opakery w pascie paste opaque
- opakery w proszku opaque
- dentyny body
- brzegi szkliwne enamel
- dentyny translucentne translucent
- opakdentyny opacious body
- porcelana przyszyjkowa cervical
- porcelana przystopniowa margin
- modyfikatory opakera opaque modifier
- modyfikatory dentyn body modifier
- masy korekturowe add-on
- wewnętrzne farbki barwne internal stains
- zewn. porc. charakterystyczna external stains
- specjalne barwy charakterystyczne new color

BALLITO, 91-348 Łódź, Św.Teresy 5/9/010, tel. 42 6585658