NORITAKE EX-3   -  Opaker w paście

Paste Opaque

Instrukcja techniczna

 

Charakterystyka

1.     Łatwy w użyciu

2.     Kryje metal przy połowie grubości warstwy opakera w proszku.

Idealny dla przypadków o małej przestrzeni.

3.     Pokrywa krawędzie bez pozostawienia ciemnej linii.

4.     Po wypaleniu opakera w paście można nałożyć warstwę opakera w proszku.

5.     Barwa nie zmienia się nawet po wielokrotnym wypalaniu.

6.     Efekt sinienia przy metalach zawierających srebro jest zredukowany do minimum.

7.     Wyśmienita siła łączenia zmniejsza ryzyko pęknięć.

 

Instrukcja użycia

 

Przygotowanie czapeczki metalowej

1.     Dopasowanie metalu

2.     Piaskowanie tlenkiem aluminium (50μm)

3.     Ultradźwiękowe czyszczenie acetonem

4.     Oksydacja metalu według instrukcji wytwórcy

 

 Nałożenie i wypalenie opakera w paście

 

1.    Nałożenie pierwszej warstwy

 

A.    Nabrać potrzebną ilość opakera w żądanym kolorze i umieścić na płytce roboczej.

Powierzchnia opakera w paście jest przykryta płynem, dla zabezpieczenia przed wysychaniem. Należy nachylić słoiczek i pobrać opaker z części nie zakrytej płynem.

B.    Należy upewnić się, że czapeczka metalowa jest sucha, nie ma na niej wilgoci. Przy pomocy końcówki pędzelka pokryć powierzchnię opakerem wcierając niewielką ilość opakera w paście, aż utworzy się bardzo cienka warstwa. Należy korzystać tylko z suchego pędzelka. Nie wolno dodawać nawet najmniejszej ilości wody.

C.    Po wtarciu cienkiej warstwy nabrać ponownie niewielką ilość opakera i pokryć nim całą powierzchnię metalu. Po nałożeniu około 70% powierzchni metalu powinno być przykryte.

D.    Przy pomocy suchego pędzla należy usunąć wszelkie pozostałości opakera z wewnętrznej strony czapeczki. Upewnić się, że nie pozostały żadne drobiny.

 

Uwaga

Jeśli stosuje się stopy zawierające 75 – 80% palladu, stopy Ni-Cr bez berylu lub stopy Cr-Co, należy stosować do pierwszego pokrycia pastę Base Paste (POBA), aby uniknąć sinienia porcelany. Po nałożeniu Base Paste 100% metalu powinno być zakryte. Nie należy mieszać Base Paste z opakerem w paście. Następnie nałożoną warstwę wypalić zgodnie z programem wypalania. Jako drugą warstwę należy zastosować opaker w paście (Paste Opaque) w żądanym kolorze dla całkowitego pokrycia metalu. Wypalić ponownie.

 

2.    Pierwsze palenie

 

Należy ustawić temperaturę pieca na 500°C. Dokładne dane są podane w programie wypalania. Po pierwszym wypaleniu powierzchnia opakera powinna mieć lekki połysk.

 

3.    Nałożenie drugiej warstwy

 

A.    Drugą warstwę opakera w paście należy nałożyć tak aby całość barwy metalowej czapeczki została przykryta.

B.    Należy się upewnić, że żadne drobiny opakera nie zostały wewnątrz czapeczki.

 

 

4.    Drugie palenie

Parametry cyklu należy ustawić zgodnie z programem wypalania. Powierzchnia opakera w paście powinna mieć lekki połysk.

 

Nałożenie  i wypalenie dentyny (body), Szkliwa (Enamel) i dentyny przeziernej (Translucent) wykonuje się w standardowy sposób.

 

Uwaga:

·          Temperatura początkowa pieca musi być ustawiona na 500°C.

·          Czas przetrzymania (hold time) w wysokiej temperaturze jest ważny dla siły łączenia. Nie wolno go pominąć.

 

Programy wypalania mogą się różnić dla różnych rodzajów pieców. Proszę odpowiednio ustawić swój piec.

 

Tabela wypalań.

 

 

Jednostka

Pierwsze palenie

Drugie palenie

Czas suszenia

 

min.

8

8

Temperatura początkowa

 

°C

500

500

Początek próżni

 

°C

500

500

Wzrost temperatury

 

°C/min.

65

65

 

Poziom próżni

 

kPa

96

96

Wyłączenie próżni

 

°C

980

980

Temperatura końcowa

 

°C

980

980

Czas przetrzymania

(bez próżni)

min.

1

1

 

 

Modyfikatory (8 kolorów)

 

Modyfikatory można mieszać  z opakerem w paście jeśli to konieczne lub korzystać z nich samodzielnie w tych obszarach gdzie są potrzebne. Jeśli jako pierwszą warstwę zastosowano Base Paste, modyfikatory stosuje się podczas drugiego cyklu napalania, po wypaleniu Base Paste.

 

Jeżeli modyfikator jest stosowany samodzielnie należy rozcieńczyć go płynem do modyfikatorów lub płynem do opakera aż do uzyskania pożądanej płynności, a następnie użyć podczas nakładania drugiej warstwy. Korzystanie z modyfikatora razem z Base Paste może powodować zielony odcień porcelany.

 

UWAGI

 

1.     Pędzel do opakera należy myć wodą. Używany pędzelek powinien być całkowicie suchy.

2.     Nie wolno rozrabiać opakera wodą ani innymi płynami. Może to powodować pęknięcia lub odpryski.

3.     Koniecznie należy wypiaskować czapeczkę tlenkiem aluminium, oczyścić i odgazować. To poprawi przyleganie metalu i opakera.

4.     Podczas przechowywania w opakerze w paście może się oddzielić płyn. To nie zmienia jakości. Proszę przechylić słoiczek i pobrać opaker z części bez płynu.

5.     Pierwsze i drugie palenie powinno trwać aż pojawi się lekki połysk na powierzchni. Jeżeli tego połysku nie uzyskujemy (np. przy niedopaleniu) pęknięcia lub inne problemy mogą pojawić się później.

6.     Nie należy przyspieszać procesu suszenia korzystając z suszarki lub innych podobnych urządzeń. W opakerze mogą wówczas pojawić się pęcherzyki powietrza.

7.    Po nałożeniu, suszenie musi następować przed komorą pieca przy temperaturze ustawionej na 500 °C. Suszenie przy temperaturze wyższej powoduje przyspieszenie suszenia i jest powodem powstania pęcherzyków powietrza.

8.     Jeśli dopasowujemy kolor opakera mieszając różne odcienie trzeba unikać wprowadzenia pęcherzyków powietrza.

9.     Opaker w paście należy nakładać zaraz po wyjęciu ze słoiczka. Opaker w paście wystawiony na działanie powietrza zaczyna twardnieć. Unikać należy nakładania stwardniałego opakera.

10.  Opaker powinien być nakładany cienką warstwą zgodnie z kształtem czapeczki. Należy zwrócić uwagę na właściwe zaprojektowanie metalu.

11.  Metal zawierający ponad 60% palladu nie powinien być odlewany przy stosowaniu tygli węglowych lub zawierających grafit materiałów osłaniających. Może to powodować bąblenie lub zmianę barwy.

12.  Podczas suszenia w piecu parowanie płynu powoduje powstanie dymu. Ten dym nie jest toksyczny.

13.  Przechowywać opaker w paście zakryty w chłodnym, ciemnym miejscu z daleka od światła słonecznego.

14.  Jeżeli opakowanie zostało otwarte należy korzystać z opakera możliwie szybko.

15.  Opakera nie należy mieszać z opakerami innych producentów.

16.  Płynność opakera może być regulowana przez stosowanie Płynu do opakera w paście (Paste Opaque liquid). Jednak nadmierne dodawanie płynu może powodować pęknięcia przy skurczu w trakcie wypalania.

17.  Zawsze należy stosować właściwe zabezpieczenie przed wdychaniem pyłu porcelanowego. Przy polerowaniu porcelany zawsze należy korzystać z ochronnych okularów.

 

 

BALLITO, 91-348 Łódź, Św. Teresy 5/9/010

Tel. 42 6585658